תקנון האתר

 
תקנון אתר המכירות "משק מיכאלי בע"מ" תנאי שימוש ורכישה
לקוח/ה יקר/ה קרא תקנון זה המתעדכן מעת לעת על מנת להכיר את תנאי השימוש באתר המכירות המקוון של משק מיכאלי.
לתשומת ליבך, תקנון זה עושה שימוש בלשון זכר, לשם הנוחות בלבד והוא פונה לשני המינים, ללא כל הבדל. יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 מבוא
  1.ברוכים הבאים לאתר "משק מיכאלי" -סלי ירקות ופירות מהחקלאי עד הבית ע.מ. 557893237
  2.אתר הינו אתר הזמנת קניות מקוון, באתר ניתן להזמין תוצרת חקלאית בין היתר תוצרת אורגנית   
 ומוצרים אחרים.
 ב. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה באמצעות המייל [email protected]  או באמצעות האתר.
מוקד שירות הלקוחות פעיל בימים ב-ה בין השעות:9:00-16:00 ביום ו' בין השעות  08:30-12:00.

3. הינך מתבקש לקרוא את תקנון האתר בעיון, בהרשמה לאתר ובביצוע פעולות במסגרתו על ידך הינך מאשר כי קראת את התקנון, וכי הינך מסכים ומאשר את כל הוראותיו, והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולשים והמשתמשים באתר לבין בעלי האתר ו/או 'משק מיכאלי'. תהליך ההזמנה והרכישה באתר יהיו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4. מובהר כי התנאים המפורטים בתקנון זה מגדירים את זכויותיכם וחובותיכם בעת הקנייה באתר, כמו גם אילו מוצרים יסופקו אליכם בפועל ומועדי האספקה, כיצד יבוצע המשלוח ובאילו תנאים ניתן לבטל את העסקה וכן פרטים חשובים נוספים.
5. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ללקוח המשתמש באתר (להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"). ללקוח לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי האתר ובעליו בגין עדכון ו/או שינוי כאמור, לפיכך הינך מתבקש מעת לעת כאשר אתה מבצע קניות באמצעות האתר לקרוא את התקנון בעיון, במידה ואינכם מסכימים לתנאים המפורטים בתקנון זה, לא תוכלו לרכוש מ'אתר משק מיכאלי'.
6. בעלי האתר רשאים לשנות או להפסיק בכל עת את פעילותו של האתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.
7. האתר מיועד לשימוש לציבור הגולשים בישראל בלבד, המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי תקף
ולמעט כרטיס אשראי דיירקט וכרטיסי תשלום מיידי.
8. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר ללקוח מסוים להזמין מוצרים מהאתר מכל סיבה שהיא, וזאת ע"פ שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר גם במידה ורכש בעבר מוצרים באמצעות האתר.
9.רכישה של מוצרים אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנה. בעת הזמנת מוצר הלקוח מאשר ומצהיר שהינו בוגר ורשאי לרכושו על פי חוק.מובהר כי באם הוזמן מוצר אלכוהולי נדרשת נוכחות אישית של המזמין בעת קבלת המוצר.
10. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע הקנייה באמצעות כרטיס אשראי הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה.
11. ט.ל.ח – במידה ולצערנו התרחשה תקלה טכנית שגרמה לטעות במחירים – משק מיכאלי רשאי לבטל את העסקה.

הגנת הפרטיות
12. השימוש באתר מותנה במסירת פרטים מזהים נכונים ומלאים (שם, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח) מובהר כי אין חובה למסור פרטים כלשהם מעבר לפרטים הבסיסיים הנדרשים  למעט פרטי תשלום, מסירת המידע נתונה לשיקולכם האישי, אולם ללא מסירתו לא מתחייב משק מיכאלי לספק את הזמנתכם.
13. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פלילים ואזרחיים.
14. בסיום ביצוע ההזמנה  על הלקוח למלא  את פרטיו האישיים כאמור לעיל, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי הלקוח ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמר במאגר המידע של האתר והוא מאשר לו לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
15.  הלקוח מצהיר, כי מסירת הפרטים מטעמו מהווה אישור מצידו להימנות על תפוצת הדיוור הישיר של בעלי האתר או מי מטעמם.
16. במילוי פרטיו באתר, הלקוח מאשר לאתר לכלול אותו ברשימת לקוחותיו ולעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידו במועד ההרשמה ו/או שיצטברו אודותיו במהלך השימוש באתר, על מנת ליצור קשר איתו ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר או בנוגע לשירותים נוספים.
17. במידה וגורם זר יצליח לחדור למאגר המידע באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משק מיכאלי או מי מטעמו.

רכישת מוצרים ושירותים באתר
18. באתר נמכרים פירות וירקות ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל בהתאם למפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
19. משק מיכאלי אינו מחוייב להיקף זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. משק מיכאלי שומר לעצמו את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסויים או שלא לספק את המוצר כלל.
20. האתר מציג תוצרת שמקורה מגוון סוגי חקלאות, ולרבות מוצרים אורגניים .
יצויין כי התוצרת המוצגת באתר כוללת  תוצרת שמקורה גם ממגדלים או משווקים אורגניים ,המוצרים מסומנים כ 'אורגני' באתר באופן ברור.
21. המידע המתקבל מהיצרנים השונים מוצג באתר כפי שהוא, הוא נמסר על ידי ספקי המוצרים והוא באחריותם הבלעדית, משק מיכאלי אינו אחראי לאמיתות המידע, אמינותו או התאמתו לתכונות המוצר בפועל, משק מיכאלי לא יישא באחריות לכל אי התאמה כאמור.
22.בכל הנוגע למידע אודות אלרגניים ו/או גלוטן- אין להסתמך על הפרוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא היטב את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו טרם השימוש בו.
23. בעלי האתר עושים כמיטב יכולתם לסימון התוצרת שבאתר בהתאם לחקלאי המגדל, אך הלקוח מסכים ומאשר כי בכל מקרה בו התוצרת שתסופק לו בפועל תגיע מגורם אחר, מכל סיבה שהיא, הוא פוטר את בעלי האתר מכל טענה לגבי מקור המוצר, משק מיכאלי רשאי לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי את זהות היצרן ולשנותו מעת לעת, ייתכן שבמשלוחים שונים יסופקו אותם מוצרים מתוצרת שונה
24. האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיני בעליו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, ולהחליף או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים או להוציא מוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
25. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האתר
26. משק מיכאלי אינו חוסך במאמצים כדי לספק ללקוחותיו מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים אשר מפורטים בהזמנה, אולם אין בכך כדי להבטיח כי השירות המוענק באתר 'משק מיכאלי ימלא אחר בקשתכם ו/או שיהיה חף מטעויות אנוש לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

27. המוצרים הנמכרים באתר ואשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- פירות וירקות יבחרו על ידי משק מיכאלי  באי כוחם או עובדיהם ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים.התוצרת האורגנית בעלת חיי מדף קצרים ורגישים. 
28. יובהר, כי לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של משק מיכאלי.
29. יתכן ויופיעו באתר גם מוצרים שאינם נמצאים בהכרח במלאי, במקרה זה, וכאשר הוזמנו מוצרים שאינם קיימים במלאי, הלקוח פוטר את האתר מהתחייבות כלשהי לספק לו את המוצר, ובמקרה זה הלקוח יזוכה בגין המוצר החסר הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים, במידה ומכל סיבה שהיא לא זוכה הלקוח, הוא מחוייב לפנות מיידית למח' שירות הלקוחות באתר, אשר מתחייבת כי בתוך 2 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה במערכת יתבצע הזיכוי.
הזיכוי הכספי יוחזר לאותו אמצעי תשלום בו השתמשת בעת ביצוע ההזמנה.
30. האתר לא נועד למכירה לסיטונאים, האתר שומר לעצמו את הזכות על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע מכירת מוצרים כלשהם ללקוח מעבר לכמות מסוימת, ולקבוע תעריפים שונים לכמויות סיטונאיות.
31. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח לפי המאוחר.
משק מיכאלי יהיה זכאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.
32. מוצרים המוצגים למכירה בתנאי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד סגירת ההזמנה באתר.
33. ידוע ללקוח כי  חיוב החשבון יהיה בהתאם למשקל המבוקש שציינתם בעת הזמנתכם באתר, במידה
ויתגלה כי קיימים חוסרים או במלאי או בכמות יזוכה כרטיס האשראי של הלקוח תוך 5 ימי עסקים.
על הלקוח לוודא כי קיבל את מלוא הזמנתו, ובמידה ולא לעדכן במיידית את שירות הלקוחות, במידה וחשבונו לא זוכה בתוך 5 ימי עסקים, מיום משלוח ההודעה הוא מחוייב לפנות למח' שירות הלקוחות באתר, אשר מתחייבת כי בתוך 2 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה במערכת יתבצע הזיכוי. הזיכוי הכספי יוחזר לאותו אמצעי תשלום בו השתמשת בעת ביצוע ההזמנה.
חלק מהמוצרים הנמכרים לפי משקל מסופקים ביחידות שלמות (למשל דלעת, כרובית וכדו') בעת ביצוע ההזמנה תתבקשו לבחור את מספר היחידות שברצונכם לקבל ואת משקלן המקורב. בכל מקרה חיוב המוצר ייקבע על פי המשקל שצויין בעת ביצוע ההזמנה, לעניין זיכוי יחול ההוראות לעיל.
34. התשלום בגין ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ, ואשר פרטיו נמסרו ע"י הלקוח במועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים.


35. סכום התשלום בגין ההזמנה יכלול את התשלום בגין דמי המשלוח כפי שאלו מפורטים באתר. משק מיכאלי  שומר לעצמו את הזכות לעדכן סכומים אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
36. מחירי המוצרים המחוייבים במע"מ על פי דין כוללים מע"מ.
37. מינימום הזמנה אשר תזכה את הלקוח באפשרות השימוש בשירות, הוא בסך 150 ₪,
מובהר כי בעלי האתר רשאים לשנות את גובה הסכום על פי שיקול דעתם הבלעדי.
38. תנאי ומועדי התשלום יוצגו בפניכם בעת ביצוע התשלום באתר
39. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי מתבקש הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות
ולבצע הזמנה מחודשת דרכם.
במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי בפועל.
לא פעל מבצע הפעולה ליצירת קשר עם שירות הלקוחות תוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , תחשב העיסקה כמבוטלת .
משלוח ואספקה
אזורי הפעילות

שרות ההזמנות המקוון של משק מיכאלי מוגבל לאזורים מסויימים ברחבי הארץ, אזורים אלו מתעדכנים מפעם לפעם. משק מיכאלי אינו יכול לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים לפיכך לא תתקבל כל הזמנה אשר הכתובת המפורטת בה מצויה מחוץ לאזורי החלוקה גם אם הזמנה כזו נקלטה במחשבי 'משק מיכאלי' באינטרנט, 'משק מיכאלי' לא יהיה מחוייב לספקה.
משק מיכאלי זכאי לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מראש.
40. משק מיכאלי  יספק את המוצרים לכתובת הלקוח, כפי שהיא פורטה בטופס ההזמנה 
41. המשלוח יסופק ללקוח בהתאם לאזורי המשלוח ובמועדי האספקה המפורטים באתר בלבד.

42. משק מיכאלי  יעשה כל מאמץ לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, משק מיכאלי איננו מתחייב לספק את כל המוצרים או את כל הכמות אשר צויינה בהזמנה בין אם צוין, שהם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי האתר ובעליו בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן כי מוצר שלא יסופק על ידי האתר יזוכה.
43. הלקוח מסכים ומאשר כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הוא או מי מטעמו במענו, הוא מאשר למשק מיכאלי  להשאיר את ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שתואם עם הלקוח.
44. הלקוח מסכים ומאשר בזאת, כי ככל והושארה ההזמנה בסמוך מענו או במקום אחר שתואם, האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד, ובכל במקרה של גניבה, קילקול, שבר וכדו'  ולרבות האחריות על טריות המוצרים או תפוגתם או בכל בעיה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ותביעות כנגד האתר בעליו או עובדיו.
45. אי עמידת 'משק מיכאלי' במועד האספקה שתואם מכל סיבה שהיא, לא תפטור את הלקוח מתשלום עבור ההזמנה שסופקה לו בפועל.
46. המוצרים המוזמנים יארזו באריזת_קרטון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול 'משק מיכאלי' ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
47. הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית או לבניין עם קשיי גישה לכניסה למשל בעת שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוצ"ב, במידה ומבוצעת הזמנה אשר לא תעמוד בתנאים אלו יחוייב הלקוח בתוספת תשלום דמי משלוח בסך של 25 ₪ והוא יחוייב באמצעות כרטיס האשראי אשר ניפק בעת ההזמנה.

החזרת מוצרים
48. על הלקוח מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו לתעודת משלוח או חשבונית שתצורף למשלוח בעת האספקה.

49. החזרת מוצרים שאינם מוצרי מזון מתכלים (כגון פירות וירקות) או מוצרים פסידים תתאפשר עד 14 יום מתאריך האספקה כנגד הצגת חשבונית בלבד.

50. במקרה של אספקת מוצרים פגומים ו/או מקולקלים או במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה באמצעות צילום תמונות ושליחתם לוואצאפ 0534932374  או למייל שרות הלקוחות , אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

51. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה או ההחלפה או ההחזרה של המוצר או זיכוי כספי ללקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

52. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את הלקוח בדמי משלוח.

ביטול שינוי הזמנה ואחריות
53.ביטול הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר עד השעה 12:00 של אותו יום הזמנה, במידה והלקוח הזמין לאחר השעה 12:00 יתבצע ביטול ההזמנה עד השעה 12:00 של יום העסקים הבא.
54. במקרה של ביטול הזמנה יזוכה הלקוח לאותו אמצעי תשלום בו בוצע החיוב, האתר יהיה רשאי לשנות הזמנה ולא לספק מוצר שאיננו נמצא במלאי וזאת ללא הודעה מראש ללקוח. במקרה של אי אספקת מוצר כאמור יזוכה הלקוח.

55. לצערנו בשלב זה לא ניתן לשנות את ההזמנה לאחר קבלתה מלבד ביטולה והזמנה חדשה.
56. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות שירות הלקוחות של האתר, כפי שתקבע מעת לעת.
57. לתשומת ליבכם במידה ואריזת המוצר נפתחה לא ניתן להחזיר אלא אם המוצר מקולקל, וזאת בהתאם להוראות החוק וההנחיות היוצאות מהרשויות.
58. משק מיכאלי אינו אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח משק מיכאלי ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת דרך אתר זה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
59. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למשק מיכאלי ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

אבטחת מידע
60.אתר משק מיכאלי נתמך ע"י חברות אבטחת מידע בכדי לאפשר לכם להנות מקנייה בטוחה לחלוטין. באתר מופעלים מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע.
61. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט וזאת על מנת להגן על המידע המצוי באתר. למרות האמור לעיל, ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים במערכות המבוססות רשתות תקשורת, וכי על אף המאמצים שמשקיע האתר, אין אפשרות לאבטחה מוחלטת כנגד חדירה לאתר. בשום מקרה, האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לנזק שנגרם למשתמש בעקבות פריצה כאמור ולא יהיו אחראים בגין העברת מידע אודות המשתמש לצד ג' כלשהו ו/או פרסום המידע ו/או כל שימוש אחר שיעשה במידע הנוגד הוראות כל דין.
62. המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה.

קניין רוחני
63.הקניין הרוחני באתר לרבות הבעלות על המידע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחריים עיצוב גרפי וכדו' שייכים בלעדית לבעלי האתר.

64. המשתמש באתר מצהיר כי אין לו כל זכות קניינית באמור בחוות הדעת שהועלו על ידו לאתר, ולאתר ובעליו יתאפשר לעשות בחוות הדעת כל שימוש שהא לפי שיקול דעתם הבלעדי.
65. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "משק מיכאלי” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מבעלי האתר.
66. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
גילוי נאות
67. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז  ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
שונות
68. על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית, הינה נתונה לבתי המשפט באשקלון או באר שבע בלבד.
69. כל הודעה שתשלח ע"י האתר ללקוח על פי הכתובת או האימייל שניתנה ע"י הלקוח בעת הרישום לאתר תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום מסירתה.
70. משק מיכאלי שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
71. השם 'משק מיכאלי' ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של משק מיכאלי הם בבעלות מלאה ובלעדית של משק מיכאלי, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
72. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
73. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממשק מיכאלי.
74. מובהר ללקוח כי משק מיכאלי ממוקם באזור עוטף עזה, במידה ותחול החמרה במצב הבטחוני באזור, עלולים להיגרם שיבושים במערך האספקה, משק מיכאלי יעשה כמיטב יכולתו לענות על כל צרכי הלקוח, אולם עלולים להיגרם עיכובים או חוסרים במלאי הקיים.

נעים להכיר!

הכל התחיל לפני 30 שנה כשחקלאי היה כינוי של כבוד לאדם האוהב ועובד את אדמתו ומתפרנס ממנה. 

כיום, אי שם בסמוך לגדר המערכת, באזור שזכה לכינוי "עוטף עזה", על שטח של 420 דונמים, מגדלים משפחת מיכאלי פירות וירקות אורגניים.

הם חקלאים כבר יותר משני דורות ומכירים את האדמה היטב, את עונות השנה ואת כיוון הרוח ועדיין לא מפסיקים ללמוד את הטבע, אוצרותיו ובקשותיו. 

את הגידולים שיווקו המשפחה למשקים אחרים, לחנויות ולרשתות.

בוקר אחד נכנס דודו החקלאי למשרד (זה קורה לעתים) והחליט- אורגני לכולם. 

פה אחד הוחלט במשק כי התוצרת החקלאית האורגנית תגיע למשקי הבית במשלוחים על פי הזמנה, כמעט לכל הארץ, ישירות וללא פערי תיווך, במחירים הוגנים ומאפשרים.

מעת לעת מצטרפים למיזם משקים אורגנים נוספים מהאזור וכך נוספים עוד פירות וירקות רבים לסל המשווק ישירות מהשדה, מהמטע, מהפרדס ומהכרם ישירות לצרכן מידי יום-  

סל ירקות ופירות, ביצים ומוצרי מזווה – הכל טרי, בריא, ישראלי כחול לבן ואורגני.